Foto van de maand - Augustus 2012

Augustus 2012
Konikpaarden in de Oostvaardersplassen