Foto van de maand - Januari 2009

Januari 2009
Schaatsers op de Oostvaardersplassen