Foto van de maand - Oktober 2013

Oktober 2013
Detail van een ingeslagen raam van een leegstaand huis